Ana içeriğe atla

openbox menüyü türkçe yapmaAlttaki linkteki schema.pl dosyasını, /home/KULLANICI ADI/.config/obmenu-generator/  klasöründeki schema.pl ile değiştirmeniz yeterli.


 Türkçe düzenlenmiş Schema.pl dosya içerigi:

Kod: [Seç]
#!/usr/bin/perl

# SCHEMA supports the following keys: item, cat, begin_cat, end_cat,
#                                     exit, raw, sep, obgenmenu

# Modified by the Manjaro Team, 16th March 2013.
# Note: ~/.xinitrc commands will have been used to update the absolute paths
# used in this schema.

=for comment

item: add an item into the menu
{item => ["command", "label", "icon"]}

cat: add a category into the menu
{cat => ["name", "label", "icon"]}

begin_cat: begin of a category
{begin_cat => ["name", "icon"]}

end_cat: end of a category
{end_cat => undef}

sep: menu line separator
{sep => undef} or {sep => "label"}

exit: default "Exit" action
{exit => ["label", "icon"]}

raw: any valid Openbox XML string
{raw => q(xml string)},

obgenmenu: category provided by obmenu-generator
{obgenmenu => "label"}

scripts: executable scripts from a directory
{scripts => ["/my/dir", BOOL, "icon"]}
BOOL - can be either true or false (1 or 0)
0 == open the script in background
1 == open the script in a new terminal

wine_apps: windows applications installed via wine
{wine_apps => ["label", "icon"]}

=cut

# NOTE:
#    * Keys and values are case sensitive. Keep all keys lowercase.
#    * ICON can be a either a direct path to a icon or a valid icon name
#    * By default, category names are case insensitive. (e.g.: X-XFCE == x_xfce)

require '/home/cuma/.config/obmenu-generator/config.pl';

our $SCHEMA = [
#             COMMAND                  LABEL           ICON
   {item => ['thunar',       'Thunar Dosya Yöneticisi','Thunar']},
   {item => ['lxterminal',      'Uçbirim Terminal','lxterminal']},
   {item => ['nitrogen',      'Arkaplan Nitrogen','nitrogen']},
   {item => ['gnome-screenshot --interactive', 'Ekran Görüntüsü Alma','gnome-screenshot']},

    {sep => undef},

    #          NAME            LABEL                ICON
    {cat => ['utility',     'Aksesuarlar', 'applications-utilities']},
    {cat => ['development', 'Geliştirme', 'applications-development']},
    {cat => ['education',   'Education',   'applications-science']},
    {cat => ['game',        'Games',       'applications-games']},
    {cat => ['graphics',    'Grafik',    'applications-graphics']},
    {cat => ['audiovideo',  'Multimedia',  'applications-multimedia']},
    {cat => ['network',     'Ağ-Network',     'applications-internet']},
    {cat => ['office',      'Office',      'applications-office']},
    {cat => ['settings',    'Ayarlar',    'applications-accessories']},

## Custom "Advanced Menu"

   {begin_cat => ['Gelişmiş Ayarlar',  'gnome-settings']},
   {item => ['geany -m ~/.config/compton.conf','Compton Compositor','geany']},
   {item => ['geany -m ~/.conkyrc','Conky RC','geany']},
   {item => ['geany -m ~/.config/tint2/tint2rc','Tint2 Panel','geany']},
   {begin_cat => ['Obmenu-Generator', '/usr/share/icons/Faenza/apps/48/menu-editor.png']},
{item => ['geany -m ~/.config/obmenu-generator/schema.pl','Pipe Menu Schema','geany']},
{item => ['geany -m ~/.config/obmenu-generator/config.pl','Pipe Menu Config','geany']},
{item => ['obmenu-generator -d','Refresh Icon Set','/usr/share/icons/logo5.png']},
   {end_cat   => undef},
   {begin_cat => ['Openbox',  'openbox']},
{item => ['openbox --reconfigure','Reconfigure Openbox','openbox']},
{item => ['geany -m ~/.config/openbox/autostart','Openbox Autostart','geany']},
{item => ['geany -m ~/.config/openbox/rc.xml','Openbox RC','geany']},
{item => ['geany -m ~/.config/openbox/menu.xml','Openbox Menu','geany']},
{item => ['gksu geany /etc/oblogout.conf','Openbox Logout','geany']},
   {end_cat   => undef},
   {begin_cat => ['Pacman / Servers', '/usr/share/icons/Faenza/apps/48/package-manager-icon.png']},
{item => ['gksu geany /etc/pacman.conf','Pacman Config','geany']},
{item => ['gksu geany /etc/pacman.d/mirrorlist','Pacman Mirrorlist','geany']},
{item => ['lxterminal -e sudo /home/carl/fastestservers.sh','Find Fastest Server','lxterminal']},
   {end_cat   => undef},
   {end_cat   => undef},

## Back to standard pipe-menu

   {cat => ['system',      'Sistem',      'applications-system']},
   {sep => undef},


## Use Oblogout script instead of simple exit command

   {item => ['xscreensaver-command -lock', 'Ekran Kilitleme', 'lock']},
   {item => ['oblogout',        'Çıkış',      'exit']},

    #{cat => ['qt',          'QT Applications',    'qtlogo']},
    #{cat => ['gtk',         'GTK Applications',   'gnome-applications']},
    #{cat => ['x_xfce',      'XFCE Applications',  'applications-other']},
    #{cat => ['gnome',       'GNOME Applications', 'gnome-applications']},
    #{cat => ['consoleonly', 'CLI Applications',   'applications-utilities']},

    #                  LABEL             ICON
    #{wine_apps => ['Wine apps', 'applications-other']},

Yazı fontu olarak ben ttf-droid kullanıyorum. Depoda var. Dilerseniz pamac ile kurabilir,yada uçbirimden kurmanızda mümkün. Ayrıca font seçimini ana menü> ayarlar>Costumize look ve aynı yerden Openbox configiration Manager ile yapmanız mümkün.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

arch linux kurulumu 2016

kurulumu basit şekilde yapalım kurulumu düzgün yaptığımızda bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten arch kuruyorsak belli bir düzeyde linux bilgimizin olduğunu düşünmekteyim. Kurulumu en basit şekilde yapıp masa üzerimize düşmektir. Burada uefi kurulum sizin bilgisayarınıza uygun ise tercih edilmelidir.

Türkçe klavye için
loadkeys trq

Wifi ayarlamasını yapmak için açılan menüden şifre ile giriş yapın
wifi-menu

Cihazların kilitli yada block'lu olma ihtimaline karşın önlem alalım
rfkill list all
rfkill unblock all

Disk yapılandırması efi kurmayacaksanız bölüm oluşturmayın düz bios ise
cfdisk /dev/sda
1 100MB EFI Bölümü #(EFI System)
2 250MB Boot Bölümü #(Linux File System)
3 Geriye kalan alandan kendinize yetecek kadarını yada tamamını  (Linux File System)

mkfs.vfat -F32 /dev/sda1 #EFI Bölümü için format belirleme
mkfs.ext2 /dev/sda2 #Boot bölümü için format


sistemi dahil edelim
mount /dev/mapper/vg0-root /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sdX2 /mnt/boot
mkdir /mnt/boot/efi
mount /d…

thunar as root ekleme sağ tıka thunar root ekleme

selam arkadaşlar bir çok arch  kullanıcısı bunu nasıl yapacağı konusunda bir çok kaynak bulur.
ama bunu basit şekilde anlatan kaynak olmadığını fark ettim.
size en basit şekilde anlatayım  önce gksu kuruyoruz

yaourt -S gksu

ardından da dosya yöneticimizi açıyoruz.
burada yukarıdan düzenle+özelleştirilmiş eylemleri yapılandır diyoruzekle diyoruz
ad: thunar roo olarak aç
tanım: *
komut: gksu thunar %f

işlem sonrasında görünüm durumlarında geçip nerede çalışmasını istiyorsak yanına tık koyuyoruz.

alt kısımdan tamam diyor kaydediyoruz. Sistemi yeniden başlattığımızda


sağ tıkımızaa eklendiğini görüyoruz hangi konumda açarsak çalışır.

umarım işinize yaramıştır
conky

conkyrc

conkyrc

Code: [Select]#  http://www.NoobsLab.com #
#      Conky settings      #

background no
update_interval 1

cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

double_buffer yes
no_buffers yes

text_buffer_size 2048
#imlib_cache_size 0

temperature_unit fahrenheit

# Window specifications #

own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes

border_inner_margin 1
border_outer_margin 0

minimum_size 200 750
maximum_width 200

alignment tr
gap_x 45
gap_y 100

# Graphics settings #
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

# Text settings #

use_xft yes
xftfont Dejavu Sans:size=9
xftalpha 0.2

uppercase no

temperature_unit celsius

default_color FFFFFF

lua_load ~/.conky/clock_rings.lua
lua_draw_hook_pre clock_rings

TEXT
${font FreeSans:size=11}${color FFFFFF}${goto 65}${voffset 80} ANKARA${font}
${font FreeSans:size=11}${color FFFFFF}${alignr}${goto 85}${voffset 10…