Ana içeriğe atla

.bashrc içinde aliases (bash içinde kısayol komutlar oluşturma)

.bashrc içinde aliases (bash içinde kısayol komutlar oluşturma)
.bashrc ; bash için düzenleme ( config ) dosyasıdır,

alias ; tam bir komut için vekildir, bir anlamda kısayol diyebiliriz.
.bashrc kullanıcının home klasöründe bulunur (~) Bu dosyayı görebilimek için gizli dosyaları göster seçeneğini açmalısınız veya Ctrl + H (Xfce de) ye basarak görebilirsiniz.

Mevcut .bashrc nizi backup yapın

Düzenleme işleminden önce ~/.bashrc backup yapmakta fayda var, beklenmeyen bir durumda ayarlarınızı düzeltebilirsiniz.
Mevcut .bashrc nizi backup yapmak için, uçbirime şunları yazın;

Kod: [Seç]
cp ~/.bashrc ~/.baschrc.bak


Ayarları eski haline getirmeniz gerekirse;

Kod: [Seç]
cp -i ~/.bashrc.bak ~/.bashrc

Not: .bashrc de yapılan değişiklikler o anda açık olan uçbirimlerde (terminal) etkin olmayacak.Değişiklikler için uçbirimi kapatıp tekrar açtığınızda alias etkin olacak.

Aliaslar

Aliasesler karmaşık komutları basit komutlar haline getirip uçbirimde kullanmanız sağlar. Size zor gelen uzun komutları aşağıdaki örneklerdeki gibi kısayol komutları yaparak ( alias ) kullanabilirsiniz.

Aliases örnekleri;

Pacman ile sistem güncellemesi yapmak için kullanılan “sudo pacman -Syu” için alias
Metin editörü ile ~/.bashrc dosyasını açın

Kod: [Seç]
sudo mousepad ~/.bashrc

Açılan dosyanın en altına şunu yazın (yukselt benim tercihim yukselt yerine siz ne istiyorsanız yazın).

Kod: [Seç]
alias yukselt=”sudo pacman -Syu”

Uçbirimi kapatıp tekrar açarak aliasımızı deneyelim;
Sık düzenleme yaptığınız dosyalar için bir örnek;

Örneğin fstab dosyası için
Metin editörü ile ~/.bashrc yi açın

Kod: [Seç]
sudo mousepad ~/.bashrc

Açılan dosyanın en altına şu satırı ekleyin (fstab yerine siz ne isterseniz yazabilirsiniz)

Kod: [Seç]
alias fstab=”sudo mousepad /etc/fstab

ekleyip kaydedin. Uç birimi tekrar kapatıp açtığınızda uçbirmden sadece fstab yazarak fstab dosyasını yönetebilirsini.
Bu şekilde uçbirimde karşılığı olan onlarca komut için aliaslar hazırlayabilirsiniz.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

arch linux kurulumu 2016

kurulumu basit şekilde yapalım kurulumu düzgün yaptığımızda bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten arch kuruyorsak belli bir düzeyde linux bilgimizin olduğunu düşünmekteyim. Kurulumu en basit şekilde yapıp masa üzerimize düşmektir. Burada uefi kurulum sizin bilgisayarınıza uygun ise tercih edilmelidir.

Türkçe klavye için
loadkeys trq

Wifi ayarlamasını yapmak için açılan menüden şifre ile giriş yapın
wifi-menu

Cihazların kilitli yada block'lu olma ihtimaline karşın önlem alalım
rfkill list all
rfkill unblock all

Disk yapılandırması efi kurmayacaksanız bölüm oluşturmayın düz bios ise
cfdisk /dev/sda
1 100MB EFI Bölümü #(EFI System)
2 250MB Boot Bölümü #(Linux File System)
3 Geriye kalan alandan kendinize yetecek kadarını yada tamamını  (Linux File System)

mkfs.vfat -F32 /dev/sda1 #EFI Bölümü için format belirleme
mkfs.ext2 /dev/sda2 #Boot bölümü için format


sistemi dahil edelim
mount /dev/mapper/vg0-root /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sdX2 /mnt/boot
mkdir /mnt/boot/efi
mount /d…

thunar as root ekleme sağ tıka thunar root ekleme

selam arkadaşlar bir çok arch  kullanıcısı bunu nasıl yapacağı konusunda bir çok kaynak bulur.
ama bunu basit şekilde anlatan kaynak olmadığını fark ettim.
size en basit şekilde anlatayım  önce gksu kuruyoruz

yaourt -S gksu

ardından da dosya yöneticimizi açıyoruz.
burada yukarıdan düzenle+özelleştirilmiş eylemleri yapılandır diyoruzekle diyoruz
ad: thunar roo olarak aç
tanım: *
komut: gksu thunar %f

işlem sonrasında görünüm durumlarında geçip nerede çalışmasını istiyorsak yanına tık koyuyoruz.

alt kısımdan tamam diyor kaydediyoruz. Sistemi yeniden başlattığımızda


sağ tıkımızaa eklendiğini görüyoruz hangi konumda açarsak çalışır.

umarım işinize yaramıştır
conky

conkyrc

conkyrc

Code: [Select]#  http://www.NoobsLab.com #
#      Conky settings      #

background no
update_interval 1

cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

double_buffer yes
no_buffers yes

text_buffer_size 2048
#imlib_cache_size 0

temperature_unit fahrenheit

# Window specifications #

own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes

border_inner_margin 1
border_outer_margin 0

minimum_size 200 750
maximum_width 200

alignment tr
gap_x 45
gap_y 100

# Graphics settings #
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

# Text settings #

use_xft yes
xftfont Dejavu Sans:size=9
xftalpha 0.2

uppercase no

temperature_unit celsius

default_color FFFFFF

lua_load ~/.conky/clock_rings.lua
lua_draw_hook_pre clock_rings

TEXT
${font FreeSans:size=11}${color FFFFFF}${goto 65}${voffset 80} ANKARA${font}
${font FreeSans:size=11}${color FFFFFF}${alignr}${goto 85}${voffset 10…